Hopp til innhold

Seremonien

Gravferdsseremonien er siste avskjed med den som er død. Her kan en leve ut sorgen og kjenne på smerten - samtidig som en får trøst, håp og medfølelse fra andre fremmøtte.

Det er de pårørende som avgjør om det skal være tradisjonell eller alternativ gravferdsseremoni. Her er en oversikt over alternativene:

Tradisjonell gravferd

De fleste i Norge velger tradisjonell kirkelig gravferdsseremoni.
Det innebærer å følge Den Norske Kirkes ordning med salmer, skriftlesing, andakt, jordpåkastelse m.m. Kirken stiller med prest og organist, og de personlige  ønskene ivaretas gjennom minnetale,  dikt, blomster, sangvalg og musikalske innslag. I samarbeid med prest og begravelsesbyrå finner man løsninger for en verdig avskjed, enten det er begravelse eller bisettelse. (kremasjon)

Kirken tar som regel ikke betalt for å bistå i gravferder. Unntaket er hvis avdøde ikke tilhørte Den Norske Kirke,  eller hvis seremonien er i en annen kommune enn der avdøde bodde.

Alternativ gravferd

Enkelt fortalt kan en si at alle seremonier som ikke er i regi av Den Norske Kirke er en alternativ seremoni.

Det gjelder både frikirkelige og katolske gravferder, samt andre trosretninger, religioner, livssynsnøytrale seremonier - og gravferder forrettet av Human-Etisk forbund.

Gravferden kan i slike tilfeller være i kapellet, krematoriet, bedehus, frikirker, nøytrale forsamlingsrom eller i et bolighus. En blomstrende hage eller en flott park kan også danne rammen for en vakker avskjed. Alt avhenger av hvilke ordning man skal følge. Hvem som skal lede seremonien, innslag etc. planlegges i samarbeid med begravelsesbyrået.
Etter seremonien fraktes kisten på vanlig måte til kirkegård eller krematorium.

Fremmedkulturell gravferd

I Norge bor det en stor gruppe mennesker med bakgrunn i annen tro og kultur. Som begravelsesbyrå tilrettelegger vi seremonier og gravferder for alle religioner og livssyn. Skal kisten eller urnen fraktes til et annet land, bistår vi med utstyr og frakt. Ta kontakt, så tilrettelegger vi avskjeden slik dere ønsker.

Nye innslag i gravferden

I nyere tid er temaseremonier blitt mer aktuelt. Her kan avdøde beskrives gjennom blomster, dekorasjoner, musikk og andre uttrykksformer like mye som gjennom de ordene som sies.

Gjennom samtalen med begravelsesbyrået og medvirkende lages et seremoniinnhold som f.eks. kan gjenspeile livet til den som er gått bort. Alt skal passe inn i helheten og den form, kirkelig eller verdinøytral, som velges.

Ved alternative gravferder må de pårørende beregne og dekke utgiftene selv til lokaliteter og medvirkende.

Bildet under viser de 5 kirkene som ligger i Kongsvinger kommune.

bilde

bilde

Har du spørsmål, spør oss

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter